Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykehus - nasjonale tjenester

Regjeringen foreslår 14 millioner kroner til å opprette i alt syv nye nasjonale tjenester i helseforetakene i 2014. Av de syv nye sentrene er det en ny nasjonal behandlingstjeneste og seks nasjonale kompetansetjenester. Ett av disse er Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.