Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tilskudd tilpasning av bolig

Som ledd i utfasingen av særfradraget for store sykdomsutgifter foreslår Regjeringen å øke tilskuddet til tilpasning av bolig med 7 millioner kroner i 2014. Samlet forslag til bevilgning i 2014 er 185,5 millioner kroner.

Tilskudd til tilpasning av bolig skal bidra til å sikre egnede boliger for personer med særlige behov som følge av nedsatt funksjonsevne.

Se også særfradraget for store sykdomsutgifter