Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tinglysingsgebyrer

Tinglysingsgebyrene, som samlet sett var sterkt overpriset, ble redusert med om lag 400 millioner kroner i 2013. Regjeringen foreslår en ytterligere reduksjon på om lag 325 millioner kroner i 2014, slik at tinglysingsgebyrene kommer ned på kostnadsriktig nivå. Vanlig tinglysingsgebyr settes ned fra 1 060 kroner til 525 kroner.

Se også Gebyrer og Prop. 1 LS (2013–2014) punkt 9.2.