Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tippenøkkel

Som ledd i innfasingen av ny fordelingsnøkkel foreslår Regjeringen å endre pengespilloven § 10, slik at Norsk Tipping AS’ overskudd i 2014 fordeles med 56 prosent til idrettsformål, 14,9 prosent til kulturformål utenfor statsbudsjettet, 18 prosent til humanitære- og samfunnsnyttige organisasjoner og 11,1 prosent til kulturformål på statsbudsjettet.

Forslaget innebærer at overføringene til idrettsformål øker fra 47,9 prosent til 56 prosent i 2014. Den direkte fordelingen til kulturformål utenfor statsbudsjettet øker fra 14,6 prosent i 2013 til 14,9 prosent i 2014.

Se også pressemelding fra Kulturdepartementet.