Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tolketjenester for døve og hørselshemmede

Regjeringen foreslår å styrke tolketjenesten for døve og hørselshemmede ved en bevilgningsøkning på 20 millioner kroner til Arbeids- og velferdsetaten i 2014. Dette innebærer videreføring med helårsvirkning av tiltakene vedtatt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013. Midlene skal brukes til å ansette flere tolker, dekke oppdragsrelaterte kostnader og å utvide åpningstiden for bildetolking. Tolketjenesten i Arbeids- og velferdsetaten formidles av hjelpemiddelsentralene.