Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trosopplærings-reformen

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke ble igangsatt i 2004. I stortingsmeldingen som lå til grunn for reformen var det angitt et budsjettmål på rundt 250 millioner kroner for gjennomføringen av reformen. Bevilgningene til reformen er årlig trappet opp.
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å øke bevilgningene til reformen med ytterligere 68 millioner kroner. Reformen er dermed fullfinansiert i tråd med de opprinnelige forutsetningene.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.