Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tunnel

Innenfor vedlikeholds- og investeringsbudsjettet til Statens vegvesen foreslår Regjeringen å benytte til sammen om lag 600 millioner kroner til vedlikehold og utbedrings- og fornyingstiltak i tunneler på riksvegnettet.

Midlene vil i stor grad bli brukt til å ta igjen vedlikeholdsforfall og til å oppfylle krav og regelverk for vegtunneler.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg