Statsbudsjettet 2015

– I budsjettet for 2015 løser vi viktige oppgaver i dag og ruster Norge for framtiden. Regjeringen legger til rette for fortsatt vekst i norsk økonomi, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser. Vi styrker de viktigste velferdsområdene, og vi gjør offentlig sektor mer effektiv, sier finansminister Siv Jensen.

Vedtak i Stortinget

19. desember: Statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget. Skatte- og avgiftstabellene samt provenyvirkningene av budsjettet er oppdatert med vedtakene. For alle andre endringer, se Stortingets oppsummering av endringene fra budsjettforslaget til Regjeringen.

Viktige datoer i 2015

12. mai: Revidert budsjett 2015
  7. oktober: Statsbudsjettet 2016

Pressemeldinger

Et budsjett for effektiv ressursbruk, høyere produktivitet og en bedre hverdag
– Omslaget i etterspørselen fra oljenæringen vil stille vår evne til omstilling på prøve. Norsk økonomi må være best mulig forberedt. Vi må styrke vekstevnen i økonomien og legge til rette for at veksten i produktiviteten igjen kan gå opp, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2015
- Med forslagene Regjeringen nå legger fram, blir de samlede skatte- og avgiftslettelsene siden vi overtok på over 15 milliarder kroner. Dette er en markant endring av skattepolitikken som fremmer vekst og velferd, sier finansminister Siv Jensen.

Store lettelser i bilavgiftene
Regjeringen foreslår lettelser i bilavgiftene på 1,35 milliarder kroner på årsbasis. Blant annet blir omregistreringsavgiften kraftig redusert, og vektårsavgiften for tyngre kjøretøy blir mer enn halvert.

Budsjettspørsmål

BudsjettspørsmålFinansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser fra Stortinget og legger disse ut fortløpende her

Provenyendringer

ProvenyendringerAnslåtte provenyvirkninger av det vedtatte skatte- og avgiftsopplegget for 2015.

Skattesatser 2015

Skattesatser 2015Vedtatte skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2014 og 2015.

Avgiftssatser 2015

Avgiftssatser 2015Vedtatte avgiftssatser for 2014 og 2015.

Fylkesoversikt

FylkesoversiktFå oversikt over mange av de viktigste forslagene i statsbudsjettet for ditt fylke.

Fordelingsprofil

FordelingsprofilProfil på vedtatte skatteopplegg.

Statsbudsjettet på 1-2-3

Statsbudsjettet på 1-2-3Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2015.

Tallene bak figurene

Tallene bak figureneHer finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2015 (i Excel- og Html-format).

Video fra budsjettdagen

Video fra budsjettdagenSe finansministerens hektiske start på budsjettdagen.