Statsbudsjettet 2019 legges frem mandag 08. oktober kl. 10:00

Vedtak i Stortinget

19. desember: Statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget. Skatte- og avgiftstabellene samt provenyvirkningene av budsjettet er oppdatert med vedtakene. For alle andre endringer, se Stortingets oppsummering av endringene fra budsjettforslaget til Regjeringen.