Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over bevilgningsspørsmål

 • Svar på spm. 181 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. folkebibliotek Publisert: 30.10.2014 14:44
 • Svar på spm. 169 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. oversikt over direkte virkemidler rettet mot bedriftsetablering, innovasjon og regionutvikling Publisert: 30.10.2014 14:44
 • Svar på spm. 351 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. miljøprofilen Publisert: 30.10.2014 14:44
 • Svar på spm. 274 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. begrunnelse for redusert bevilgning til Groruddalssatsingen Publisert: 30.10.2014 14:40
 • Svar på spm. 176 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. "Den kulturelle spaserstokken" Publisert: 30.10.2014 14:40
 • Svar på spm. 100 fra Finanskomiteen/Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 22. okt 2014

  Vedr. forsering av jernbaneprosjekter

  Publisert: 30.10.2014 14:40
 • Svar på spm. 59 fra Finanskomiteen/Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 22. okt 2014

  Vedr. kvoteflyktninger

  Publisert: 30.10.2014 14:40
 • Svar på spm. 97 fra Finanskomiteen/Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 22. okt 2014

  Vedr. bruk av veisalt sammenlignet med miljøvennlige alternativer langs hele riksveinettet

  Publisert: 30.10.2014 14:40
 • Svar på spm. 95 fra Finanskomiteen/Miljøpartiet De Grønne av 22. okt 2014

  Vedr. kostnader for henholdsvis planlegging og prosjektering, og utbygging av 3. rullebane på Gardermoen.

  Publisert: 30.10.2014 14:40
 • Svar på spm. 38 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014
  Vedr. bevilgningsøkning til aktivitetsvekst i sykehusene Publisert: 30.10.2014 14:32
 • Svar på spm. 37 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 16. oktober 2014
  Vedr. saksbehandlingstid UDI Publisert: 30.10.2014 14:21
 • Svar på spm. 127 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 17. okt 2014
  Vedr. bistand som andel av BNI Publisert: 30.10.2014 14:21
 • Svar på spm. 125 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 17. oktober 2014
  Vedr. øke antallet kvoteflyktninger Publisert: 30.10.2014 14:21
 • Svar på spm. 167 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. oktober 2014
  Vedr. oversikt over bevilgninger til internasjonalt forskningssamarbeid og utviklingsprogrammer Publisert: 30.10.2014 14:21
 • Svar på spm. 126 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 17. okt 2014
  Vedr. bistand til avskogings- og klimatiltak i utviklingsland Publisert: 30.10.2014 14:21
 • Svar på spm. 79 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 16. okt 2014
  Vedr. stønad til bil for uføre med barn Publisert: 30.10.2014 14:21
 • Svar på spm. 146 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 17. okt 2014
  Vedr. internasjonal klimafinansiering Publisert: 30.10.2014 14:21
 • Svar på spm. 46 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 16. okt 2014
  Vedr. barnetrygd og økonomisk sosialhjelp Publisert: 30.10.2014 14:21
 • Svar på spm. 49 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014
  Vedr. årsverkskostnad innenfor rus og psykiatri Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spørsmål 71 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2015
  Kompetanseløft 2020 - bevilgning i 2016 Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spm. 48 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014
  Vedr. kostnad og kø for tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spm. 40 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014
  Vedr. aktivitetsvekst i sykehusene Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spm. 47 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014
  Vedr. fjerning av aktivitetstaket i sykehusene Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spm. 34 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 9. okt 2014
  Vedr. bistandsbudsjettet og BNI Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spm. 106 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014
  Vedr. utredning av protonsenter Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spm. 104 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014
  Vedr. effektivisering i helseforetakene Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spm. 39 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014
  Vedr. bevilgningsøkning til aktivitetsvekst i sykehusene Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spørsmål 72 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2015
  Kompetanseløft 2020 - fordeling av midler 2016-2020 Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spm. 105 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014

  Vedr. vurdering av effektivisering i helseforetakene

  Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spm. 43 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014

  Vedr. finansiering av kreftlegemiddel

  Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spm. 51 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 9. okt 2014

  Vedr. kostnad legeårsverk

  Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spm. 41 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014

  Vedr. aktivitetsvekst i sykehusene

  Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spm. 42 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014

  Vedr. aktivitetsvekst i sykehusene

  Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spørsmål 67 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2015
  Egenandeler for legebesøk, fysioterapeut mv. - endringer i 2017 Publisert: 30.10.2014 14:11
  «Kap. 2752, post 70 Regjeringen øker egenandelene for blant annet legebesøk og fysioterapeut med 8 prosent i 2016. Det gjør at hvert enkelt besøk blir dyrere. Samtidig betyr nominelt videreførte egenandelstak i 2016 at egenandelsøkningen ikke rammer dem som har så store utgifter at de uansett når taket dette året. Kan regjeringen forsikre om at de ikke vil foreslå justeringer i 2017 som ikke vil heve de totale egenandelene over 2015 nivå (korrigert for prisvekst)?»

  Spørsmålet er forelagt Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt følgende svar:

  Regjeringen vil komme tilbake til egenandelsopplegget for 2017 i statsbudsjettet for 2017.

 • Svar på spm. 44 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014

  Vedr. budsjettering av legemidler

  Publisert: 30.10.2014 14:11
 • Svar på spm. 399 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. MR og CT ved spesialistsenter i Alta Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 397 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. tid for oppstart av brystkreftsbehandling Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 393 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. NCD-strategi Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 398 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. andel kreftpasienter som får behandling innen 20 dager Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 395 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. konsekvenser og gjennomføring av implementering av pasientrettighetsdirektiv Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 394 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. kostnader ved implementering av pasientrettighetsdirektiv Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 388 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. bruk av informasjonskonsulenter og PR-rådgivere innen helsefeltet Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 400 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. utbyggingen av Kirkenes sykehus Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 385 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. bevilgningsøkning til medisinsk forskning Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 403 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. aktivitetsstyring Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 375 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. antall ansatte i Helsedirektoratet Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 402 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. ventelisteregistrering og tidsseriebrudd Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 376 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. antall årsverk i sentral helseforvaltning Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 396 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014

  Vedr. søkertall til turnusplass

  Publisert: 30.10.2014 13:44
 • Svar på spm. 386 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014

  Vedr. regionale helseforetaks helhetlige ansvar for drift og investeringer

  Publisert: 30.10.2014 13:44