Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 82 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2015
  Andel av bevilgningen til investeringstilskudd som er utbetalt Publisert: 20.10.2015 13:44
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2015
  Antall søknader om investeringstilskudd heldøgns omsorg 2014 Publisert: 20.10.2015 13:44
 • Svar på spørsmål 78 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2015
  Kostnad for kommunalt jordmorårsverk Publisert: 20.10.2015 13:44
 • Svar på spørsmål 75 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2015
  Andel av midler til skolehelsetjenesten som er brukt til formålet Publisert: 20.10.2015 13:44
 • Svar på spørsmål 74 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2015
  Årsverk i skolehelsetjenesten Publisert: 20.10.2015 13:44
 • Svar på spørsmål 66 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2015
  Egenandeler for legebesøk, fysioterapeut mv. i 2017 Publisert: 20.10.2015 13:43
 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2015
  Egenandeler for legebesøk, fysioterapeut mv. Publisert: 20.10.2015 13:43
 • Svar på spm. 95 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 17. okt 2014
  Vedr. hvor mange barn som taper på omlegging av barnetillegget Publisert: 21.11.2014 15:20
  "Ber om en oversikt over hvor mange barn som taper på det foreslåtte kuttet i barnetillegget når de rangeres i grupper etter størrelsen på tapet, med intervall på 1000 kroner. Vi ber altså om en oversikt over hvor mange som taper henholdsvis 1000 kroner, 2000 kroner, og så videre."

  Spørsmålet er forelagt Arbeids- og sosialdepartementet, som har gitt følgende svar:

  "I tabellen nedenfor er det tatt utgangspunkt i antall uførepensjonister per juni 2014 og antall med forsørgingstillegg for barn. I estimatene for hvor mange som går ned i barnetillegg er det tatt utgangspunkt i virkningen per barn og reduksjon i ytelsen sammenlignet med 2015 for hvert år i overgangsperioden til denne er avviklet. Det er også tatt hensyn til at om lag 1/18 av barna av uføre med forsørgingstillegg vil ha avgang hvert år som følge av aldersutvikling (de blir over 18 år).

  Tabellene nedenfor gir anslag på reduksjonen i barnetillegg i årene 2016-2019 for de barna som det gis behovsprøvd barnetillegg for pr. 31.12.2015, og som fortsatt er under 18 år på de aktuelle tidspunktene. Tall for hvor mange som vil få økt ytelse i tilfeller der det standardiserte tillegget er høyere enn det behovsprøvde tillegget er også tatt inn i tabellen. Forslaget om et standardisert barnetillegg på 7 020 kroner vil dessuten gi barnetillegg for 33 180 barn til 26 320 uførepensjonister som i dag ikke mottar noe barnetillegg. Disse barna er ikke med i tabellene.

  Det understrekes at tallene angir den isolerte effekten av omleggingen. Endringene i netto inntekt vil i de aller fleste tilfeller avvike fra disse anslagene. En del av mottakerne av behovsprøvd barnetillegg er enslige. Disse vil etter uførereformen og overgang til nye skatteregler nyte godt av særfradraget for enslige forsørgere på 48 800 kroner som utgjør i overkant av 13 000 kroner.

  Budsjettåret 2016 Tallene viser ikke endring i ytelse per uføretrygdet, men kun den isolerte virkningen av endret barnetillegg for barn det tidligere har vært gitt behovsprøvd barnetillegg for (gjelder alle tabellene).

  Tallene viser ikke endring i ytelse per uføretrygdet, men kun den isolerte virkningen av endret barnetillegg for barn det tidligere har vært gitt behovsprøvd barnetillegg for (gjelder alle tabellene).

  Antall mottakereAntall barnProsentfordeling, antall mottakere Prosentfordeling, antall barn
  Gevinst over 7000921560,50,5
  Gevinst 5000-60001131810,60,5
  Gevinst 4000-50001242010,70,6
  Gevinst 3000-40001262170,70,6
  Gevinst 2000- 30001602960,90,9
  Gevinst 1000- 20001813241,00,9
  Gevinst 0- 10001662840,90,8
  Tap under 1000 kroner 2034081,11,2
  mellom 1000 og 2000 kroner 2705181,41,5
  mellom 2000 og 3000 kroner 71415813,84,6
  mellom 3000 og 4000 kroner 87317794,65,2
  mellom 4000 og 5000 kroner 156938418,311,2
  mellom 5000 og 6000 kroner 112924156,07,1
  mellom 6000 og 7000 kroner 107121705,76,3
  mellom 7000 og 8000 kroner 124323836,67,0
  Over 8000 kroner 107581742457,351,0
  SUM1879034177100100,0

  Budsjettåret 2017

  Antall mottakereAntall barnProsentfordeling, antall mottakere Prosentfordeling, antall barn
  Gevinst over 7000871470,50,5
  Gevinst 5000-60001071710,60,5
  Gevinst 4000-50001171890,70,6
  Gevinst 3000-40001192050,70,6
  Gevinst 2000- 30001512790,90,9
  Gevinst 1000- 20001713051,00,9
  Gevinst 0- 10001562680,90,8
  Tap under 1000 kroner 1913851,11,2
  mellom 1000 og 2000 kroner 1723421,01,1
  mellom 2000 og 3000 kroner 1593210,91,0
  mellom 3000 og 4000 kroner 1733331,01,0
  mellom 4000 og 5000 kroner 3207091,82,2
  mellom 5000 og 6000 kroner 2214731,21,5
  mellom 6000 og 7000 kroner 2705131,51,6
  mellom 7000 og 8000 kroner 4379652,53,0
  mellom 8000 og 9000 kroner 110629576,29,2
  mellom 9000 og 10000 kroner 3736652,12,1
  mellom 10000 og 11000 kroner 4629852,63,1
  mellom 11000 og 12000 kroner 60212923,44,0
  mellom 12000 og 13000 kroner 4598762,62,7
  mellom 13000 og 14000 kroner 55111703,13,6
  mellom 14000 og 15000 kroner 5189862,93,1
  mellom 15000 og 16000 kroner 65412613,73,9
  mellom 16000 og 17000 kroner 54810163,13,2
  Over 17 000 kroner 95961541354,247,8
  SUM1771732225100,0100,0

  Budsjettåret 2018

  Antall mottakereAntall barnProsentfordeling, antall mottakere Prosentfordeling, antall barn
  Gevinst over 7000811380,50,5
  Gevinst 5000-60001001600,60,5
  Gevinst 4000-50001101780,70,6
  Gevinst 3000-40001121920,70,6
  Gevinst 2000- 30001422620,90,9
  Gevinst 1000- 20001602871,00,9
  Gevinst 0- 10001472520,90,8
  under 1000 kroner 1803611,11,2
  mellom 1000 og 2000 kroner 1613211,01,1
  mellom 2000 og 3000 kroner 1482980,91,0
  mellom 3000 og 4000 kroner 1532980,91,0
  mellom 4000 og 5000 kroner 2495731,51,9
  mellom 5000 og 6000 kroner 1653141,01,0
  mellom 6000 og 7000 kroner 1974001,21,3
  mellom 7000 og 8000 kroner 2174791,31,6
  mellom 8000 og 9000 kroner 1974401,21,5
  mellom 9000 og 10000 kroner 2023961,21,3
  mellom 10000 og 11000 kroner 77921854,77,2
  mellom 11000 og 12000 kroner 1893521,11,2
  mellom 12000 og 13000 kroner 2204291,31,4
  mellom 13000 og 14000 kroner 2595771,61,9
  mellom 14000 og 15000 kroner 2225001,31,6
  mellom 15000 og 16000 kroner 2173711,31,2
  mellom 16000 og 17000 kroner 3297552,02,5
  mellom 17000 og 18000 kroner 2565131,51,7
  mellom 18000 og 19000 kroner 2344501,41,5
  mellom 19000 og 20000 kroner 3357502,02,5
  mellom 20000 og 21000 kroner 2564991,51,6
  mellom 21000 og 22000 kroner 3767242,32,4
  mellom 22000 og 23000 kroner 3125841,91,9
  mellom 23000 og 24000 kroner 4148042,52,7
  mellom 24.000 og 25000 kroner 3135711,91,9
  mellom 25.000 og 26.000 kroner 4067472,42,5
  Over 26 000 kroner88111411652,946,6
  SUM1664530276100,0100,0

  Budsjettåret 2019

  Antall mottakereAntall barnProsentfordeling, antall mottakere Prosentfordeling, antall barn
  Gevinst over 7000761290,50,5
  Gevinst 5000-6000941500,60,5
  Gevinst 4000-50001031670,70,6
  Gevinst 3000-40001041800,70,6
  Gevinst 2000- 30001332450,90,9
  Gevinst 1000- 20001502681,00,9
  Gevinst 0- 10001382350,90,8
  under 1000 kroner 1683381,11,2
  mellom 1000 og 2000 kroner 1513011,01,1
  mellom 2000 og 3000 kroner 1382790,91,0
  mellom 3000 og 4000 kroner 1432780,91,0
  mellom 4000 og 5000 kroner 2345371,51,9
  mellom 5000 og 6000 kroner 1542931,01,0
  mellom 6000 og 7000 kroner 1843751,21,3
  mellom 7000 og 8000 kroner 2014461,31,6
  mellom 8000 og 9000 kroner 1844101,21,4
  mellom 9000 og 10000 kroner 1863671,21,3
  mellom 10000 og 11000 kroner 72820394,77,2
  mellom 11000 og 12000 kroner 1582971,01,1
  mellom 12000 og 13000 kroner 2003881,31,4
  mellom 13000 og 14000 kroner 1984301,31,5
  mellom 14000 og 15000 kroner 2465611,62,0
  mellom 15000 og 16000 kroner 1723001,11,1
  mellom 16000 og 17000 kroner 2956881,92,4
  mellom 17000 og 18000 kroner 1793271,11,2
  mellom 18000 og 19000 kroner 1993891,31,4
  mellom 19000 og 20000 kroner 2766241,82,2
  mellom 20000 og 21000 kroner 2234211,41,5
  mellom 21000 og 22000 kroner 2815541,82,0
  mellom 22000 og 23000 kroner 2103991,41,4
  mellom 23000 og 24000 kroner 2384751,51,7
  mellom 24.000 og 25000 kroner 3376402,22,3
  mellom 25.000 og 26.000 kroner 2634911,71,7
  mellom 26.000 og 27.000 kroner 3226242,12,2
  mellom 27.000 og 28.000 kroner 2444171,61,5
  over 28.000 kroner 82631326153,146,8
  SUM1557228325100,0100,0

  "

 • Svar på spm. 289 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. okt 2014
  Vedr. obligatorisk 2. fremmedspråk fra 5. trinn Publisert: 20.11.2014 11:09
 • Svar på spm. 138 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2014

  Vedr. prisjustering av veibruksavgiften

  Publisert: 20.11.2014 09:21
 • Svar på spm. 688 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. utvikle NDLA til å tilby læremidler for grunnskolen Publisert: 19.11.2014 17:24
 • Svar på spm. 328 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. oktober 2014
  Vedr. redusert arbeidstid for foreldre etter foreldrepengeperioden Publisert: 19.11.2014 17:15
 • Svar på spm. 359 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. utfasing av oljekjeler i Statsbyggs eiendommer Publisert: 19.11.2014 17:15
 • Svar på spm. 152 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. bevilgninger til samiske formål Publisert: 19.11.2014 17:15
 • Svar på spm. 209 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 20. okt 2014
  Vedr. bevilgninger under Innovasjon Norge Publisert: 19.11.2014 16:31
 • Svar på spm. 259 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. utgifter for uttransporteringer Publisert: 19.11.2014 16:31
 • Svar på spm. 249 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. nasjonal legebemanningsnorm i sykehjem Publisert: 17.11.2014 14:57
 • Svar på spm. 96 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. redusere gjennomsnittlig gruppestørrelse Publisert: 17.11.2014 10:33
 • Svar på spm. 266 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. oktober 2014
  Vedr. kommunesektorens likestillingsarbeid Publisert: 17.11.2014 10:33
 • Svar på spm. 355 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 13. okt 2014
  Vedr. romvirksomhet Publisert: 17.11.2014 10:33
 • Svar på spm. 95 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. økning i timeressursen på 1 skoletime/uke i grunnskolen Publisert: 17.11.2014 10:33
 • Svar på spm. 436 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. oktober 2014
  Vedr. gratis prevensjon Publisert: 17.11.2014 10:33
 • Svar på spm. 437 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. oktober 2014
  Vedr. rett til psykologhjelp Publisert: 17.11.2014 10:33
 • Svar på spm. 97 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. nasjonale prøver Publisert: 17.11.2014 10:33
 • Svar på spm. 438 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. oktober 2014
  Vedr. statsstøtte til organisasjoner som diskriminerer på grunnlag av kjønn eller legning Publisert: 17.11.2014 10:33
 • Svar på spm. 98 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. nasjonale prøver Publisert: 17.11.2014 10:33
 • Svar på spm. 346 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. oktober 2014
  Vedr. rusfritt tilbud til barn av rusmisbrukere Publisert: 17.11.2014 10:33
 • Svar på spm. 439 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. oktober 2014
  Vedr. familievikar Publisert: 17.11.2014 10:33
 • Svar på spm. 56 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 9. okt 2014

  Vedr. behov for dagtilbudsplasser for demente

  Publisert: 17.11.2014 10:33
 • Svar på spm. 57 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 9. okt 2014

  Vedr. behov for dagtilbudsplasser for demente

  Publisert: 17.11.2014 10:33
 • Svar på spm. 636, 637, 638 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 17. okt 2014

  Vedr. bompengebrikker

  Publisert: 14.11.2014 09:44
 • Svar på spm. 30 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 09. okt 2014
  Vedr. lånerenter i vegsektoren Publisert: 14.11.2014 09:37
 • Svar på spm. 745 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 26. okt 2014
  Vedr. Forsvarets operative evne Publisert: 14.11.2014 09:37
 • Svar på spm. 167 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 17. okt 2014

  Vedr. gjennomgang av sikkerhet og beredskap

  Publisert: 13.11.2014 12:56
 • Svar på spm. 267 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 22. oktober 2014
  Vedr. ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år Publisert: 13.11.2014 12:47
 • Svar på spm. 119 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 08. okt 2014
  Vedr. senke gebyrer for arbeidstillatelse, oppholdstillatelse mv. Publisert: 13.11.2014 09:56
 • Svar på spm. 170 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. pressestøtte Publisert: 13.11.2014 09:56
 • Svar på spm. 99 fra Miljøpartiet De Grønne av 22. okt 2014

  Vedr. utsatte riksveginvesteringer

  Publisert: 13.11.2014 09:56
 • Svar på spm. 254 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. okt 2014
  Vedr. økt apotekavanse Publisert: 12.11.2014 15:14
 • Svar på spm. 85 fra Finanskomiteen/Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 22. oktober 2014
  Vedr. kontantstøtte for toåringer Publisert: 12.11.2014 15:09
 • Svar på spm. 86 fra Finanskomiteen/Miljøpartiet De Grønne fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. besparelsen i barnehagekostnader ved å innføre kontantstøtte for barn 24-35 mnd Publisert: 12.11.2014 15:09
 • Svar på spm. 80 fra Finanskomiteen/Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 22. oktober 2014
  Vedr. indeksregulering av barnetrygden Publisert: 12.11.2014 15:09
 • Svar på spm. 193 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 20. oktober 2014
  Vedr. gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltak i 2013 Publisert: 12.11.2014 15:05
 • Svar på spm. 48 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 13. oktober 2014
  Vedr. selvstendig uttaksrett av foreldrepermisjon for far Publisert: 12.11.2014 15:05
 • Svar på spm. 102 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 17. okt 2014
  Vedr. det totale beløpet ved kutt i uføres barnetillegg Publisert: 12.11.2014 14:12
 • Svar på spm. 399 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 22. okt 2014
  Vedr. målparametre hos departement og direktorat Publisert: 12.11.2014 13:40
 • Svar på spm. 174 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 22. okt 2014
  Redegjørelse for forslaget om innføring av nøytral merverdiavgift i statlig sektor. Publisert: 12.11.2014 13:40
 • Svar på spm. 173 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 22. okt 2014
  Bakgrunn for forslaget om innføring av nøytral merverdiavgift i statlig sektor. Publisert: 12.11.2014 13:34
 • Svar på spm. 172 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 22. okt 2014
  Innføring av nøytral merverdiavgift i statlig sektor og konsekvenser for med hensyn til flytting av oppgaver til privat. Publisert: 12.11.2014 13:33
 • Svar på spm. 171 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 22. okt 2014
  Administrative kostnader ved innføring av nøytral merverdiavgift i statlig sektor. Publisert: 12.11.2014 13:23