Revidert budsjett 2018 legges frem tirsdag 15. mai kl. 10:45

Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 S GUL BOK

(2014–2015)

Statsbudsjettet 2015

Tilråding fra Finansdepartementet 26. september 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format