Revidert budsjett 2018 legges frem tirsdag 15. mai kl. 10:45

Olje og energidepartementet (OED)

Prop. 1 S

(2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015

Tilråding fra Olje- og energidepartementet 12. september 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format