Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Svalbard

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
  • Regjeringen foreslår å bevilge 13,3 millioner kroner som statens andel av kostnadene ved rehabiliteringen av Longyearbyen energiverk. For å forlenge levetiden på energiverket med nye om lag 25 år må verket i årene 2015–2018 rehabiliteres for om lag 87 millioner kroner, hvorav 20 millioner kroner må investeres i 2015. Regjeringen foreslår at disse resterende utgiftene dekkes som et spleiselag der staten dekker 2/3 av utgiftene og Longyearbyen lokalstyre 1/3 av utgiftene.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 2,4 millioner kroner til nødvendig utbedring og utskiftning av sjønavigasjonsinnretningene (lanternene) på Kapp Martin, Akseløya og Isfjord samt sjømerker i Akselsundet.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til en ny telling av Svalbard/ Barentshavbestanden av isbjørn i 2015. Tellingen skal utføres av Norsk polarinstitutt i samarbeid med russiske aktører.