Kontaktinformasjon

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Pressetelefon:
916 73 519
(dag og kveld)

Ekspedisjonssjef
Tom Gulliksen
Mobil 970 64 814

Kommunikasjonssjef
Nina Kraugerud Ertzaas
Mobil 480 01 061

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

Pressetelefonen: 97 77 36 34.

Pressetelefonen er betjent:
Ukedager kl. 08.00 – 20.00, lørdag kl. 09.00 – 20.00 og søndag kl. 12.00 – 20.00.

E-post: bld-info@bld.dep.no

Finansdepartementet (FIN)

E-post: presse@fin.dep.no

Finansdepartementets pressetelefon
Telefon +47 22 24 44 11

Kommunikasjonssjef
Therese Riiser Wålen
Telefon 22 24 41 09
Mobil 940 50 886

Forsvarsdepartementet (FD)

Overordna, prinsipielle spørsmål og spørsmål av politisk karakter:
Pressevakt: 23 09 60 11 E-post: FDinfo@fd.dep.no

Fagmilitære spørsmål, uttalar frå forsvarssjefen m.m.:
Pressevakt: 91 66 99 55. Ikkje SMS.
E-post: milinfo@fd.dep.no

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Pressevakt: 948 49 749 (ikke SMS, nummeret viderekobles).
E-post: info@hod.dep.no

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Pressetelefon: 22 24 55 44 (dagtid 08:00–15.45)

Pressetelefon utenom arbeidstid: 97 55 37 45 (ikke send sms; nummeret viderekobles)

I helgene er telefonen betjent til følgende tider:Lørdag kl. 9 – 22.30 Søndag kl. 13 – 22.30

E-post: jdinfo@jd.dep.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Pressetelefon: 22 24 25 00
Telefonen er betjent kl. 09.00-17.00 mandag til torsdag, og mellom kl 09.00-15.00 på fredager. 

E-post: ke@kmd.dep.no

Kulturdepartementet (KUD)

Kunnskapsdepartementet (KD)

Spørsmål fra journalister besvares på pressetelefon 22 24 77 07.
E-post for pressehenvendelser er kdinfo@kd.dep.no.
E-post blir lest i arbeidstiden mellom kl 8-16.

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Pressevakt: 22 24 91 40
E-post: LMD-Pressevakt@lmd.dep.no

Pressevakten er betjent hverdager mellom kl. 08.00-15.45.

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Telefon: 947 82 505 (ikke sms, nummeret viderekobles)

E-post: presse@kld.dep.no

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)
Epost: media@nfd.dep.no

Olje- og energidepartementet (OED)

Pressevakttelefon: 415 73 500 (ikke sms)
E-post: info@oed.dep.no

Samferdselsdepartementet (SD)

Pressevakt og pressetelefon: 919 14 777

  • Pressetelefonen er betjent mellom kl. 08 og kl. 16 hverdager

  • Pressehenvendelser kan også sendes sdinfo@sd.dep.no merket "Til pressevakt"

Utenriksdepartementet (UD)

Pressevakt for utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsråd Nikolai Astrup: 23 95 00 02 (ikke sms)

E-post: media@mfa.no