Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Afghanistan

Regjeringen foreslår å fortsette innsatsen for å bedre situasjonen i Afghanistan, og landet er valgt som et av tre fokusland for bistand i Asia.

Den strategiske partnerskapsavtalen fra 2013 forplikter til langsiktighet. Norge har gitt tilsagn om 750 millioner kroner i bistand per år ut 2017. Men Afghanistan må også leve opp til sine forpliktelser når det gjelder godt styresett, arbeid mot korrupsjon, styrking av kvinners rettigheter og demokratiske valg. Norge kuttet 50 millioner kroner i bistanden for 2014 som følge av manglende oppfølging på afghansk side. Hvis Norge skal opprettholde et årlig bidrag på dette nivået må det vises en tydeligere vilje til endring og en større handlekraft fra afghansk side.

Det internasjonale engasjementets mål er å hindre at Afghanistan igjen blir et arnested for internasjonal terrorisme. Vi bidrar av den grunn både militært og med sivil bistand til stabilisering, statsbygging og afghansk kontroll over og styre av landet. Afghanistan vil fortsatt trenge bistand i mange år framover for å lykkes med stabiliseringen og for å klare å stå på egne ben.

Norsk bistand er langsiktig og konsentrerer seg om noen viktige sektorer: godt styresett, demokrati og menneskerettigheter, utdanning, landsbygdutvikling, anti-korrupsjon og fremme av kvinners rettigheter.