Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon

Regjeringen foreslår å bevilge 190,2 milliarder kroner til alderspensjon i 2015. Det er en økning fra Saldert budsjett 2014 på 14,2 milliarder kroner, eller 8,1 prosent.

Gjennomsnittlig antall alderspensjonister anslås å øke fra vel 820 000 i 2014 til om lag 856 000 i 2015, det vil si en økning på om lag 36 000.

Antall alderspensjonister under 67 år har økt sterkt etter innføringen av fleksibelt uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år i 2011, men antas å øke noe svakere framover. Det legges til grunn at gjennomsnittlig antall alderspensjonister under 67 år vil bli vel 76 000 i 2014 og om lag 86 000 i 2015.