Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Antibiotikaresistens

Mattilsynet gjennomfører tiltak mot antibiotikaresistente bakterier i svinebesetninger med den målsetning å fjerne disse bakteriene fra svineholdet. Regjeringen foreslår å utvide dagens erstatningsordning slik at også produksjonstapet i rammede besetninger dekkes.