Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår en bevilgning til arbeidsavklaringspenger på 34,1 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 490 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2014.

Grunnen er at antall mottakere i 2014 og anslått antall mottakere i 2015 er lavere enn det som tidligere er lagt til grunn. Det legges til grunn gjennomsnittlig 148 900 mottakere i 2015.

Årsaken til nedgangen er i hovedsak at flere går fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd.