Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidslivskriminalitet

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Stadig grovere arbeidslivskriminalitet er et økende problem i norsk arbeidsliv, og erfaringene viser at det i økende grad også forekommer andre lovbrudd enn brudd på arbeidsmiljølovgivningen. Dette er for eksempel skatteunndragelse, trygdesvindel, identitetskjøp, ulovlig innvandring, og tollsvindel i tilknytning til import av byggevarer fra utlandet.

Det er derfor behov for et effektivt samarbeid mellom relevante myndigheter, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet, slik at etatenes felles virkemiddelapparat kan gi best mulig effekt. Midlene fordeles likt, det vil si med 8,3 millioner kroner til hver av de tre etatene.