Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og antall arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) slik den måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).

I 2013 tilsvarte arbeidsstyrken i Norge 2 704 000 personer, en økning fra året før på 27 000 personer, eller 1 prosent. Det anslås at arbeidsstyrken øker med 23 000 personer fra 2013 til 2014 og med 24 000 personer fra 2014 til 2015, tilsvarende 0,9 prosent begge årene.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet for 2015, kapittel 2.3