Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Avgiftsfri import

Privatpersoner kan i dag importere varer med verdi inntil 200 kroner (eksklusive frakt og forsikringskostnader) avgiftsfritt til Norge. Denne grensen har vært uendret i mange år. I tråd med regjeringserklæringen foreslår Regjeringen å øke den avgiftsfrie grensen til 500 kroner. Samtidig foreslås det at frakt- og forsikringskostnadene inkluderes i vareverdien, slik den generelle regelen er ved import. På svært usikkert grunnlag kan det anslås at forslaget gir et provenytap på om lag 180 millioner kroner påløpt og 150 millioner kroner bokført i 2015. Det antas at økt netthandel fra utlandet kan gi et større provenytap på lengre sikt.

Se også Forenklet tollprosedyre og Prop. 1 LS (2014–2015) punkt 6.5