Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bagatellgrensen – refusjon legemidler

Regjeringen foreslår å øke den såkalte bagatellgrensen fra 5 til 25 millioner kroner. En slik heving vil innebære utvidet fullmakt for Statens legemiddelverk til å innvilge forhåndsgodkjent refusjon for legemidler og flere nye legemidler vil få slik godkjenning.