Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bærekraftig bolig- og byggkvalitet - Kompetansetilskudd

Regjeringen foreslår en bevilgning til kompetansetilskudd til bærekraftige bolig- og byggkvalitet på 19,7 millioner kroner i 2015. Forslaget innebærer at tilsagnsrammen reduseres med om lag 13 millioner kroner til 14,3 millioner kroner.