Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehage - foreldrebetaling

Regjeringen foreslår å øke maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage med reelt 100 kroner. Maksimalprisen blir da 2 580 kroner i 2015, reelt sett litt lavere enn den var i 2011.

Regjeringen foreslår å bevilge 112 millioner kroner til innføring av et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling. Foreldrebetalingen skal da utgjøre maksimalt sju prosent av familiens samlede inntekt for ett barn i barnehage. Alle familier med en samlet inntekt på under 405 000 kroner vil ha rett til redusert foreldrebetaling.

Forslaget sendes på høring høsten 2014 og skal etter planen tre i kraft 1. august 2015.