Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehage - kompetanseløft

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kompetansehevingstiltak i barnehagene med 60 millioner kroner i 2015. Dette skal sørge for at flere ansatte i barnehagene får økt kompetanse.