Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern – aktivitetsvekst statlig barnevern

Det forventes fortsatt høy aktivitetsvekst i det statlige barnevernet i 2015. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til det statlige barnevernet med 150 millioner kroner.

Les mer i Prop. 1 S fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, programkategori 11.20 Tiltak for barn og unge