Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern – kommunale egenandeler

Regjeringen foreslår å øke den kommunale egenandelen ved institusjonsplasseringer fra inntil 50 304 kroner per barn per måned til inntil 65 000 kroner per barn per måned. Dette vil medføre at egenandelene gjenspeiler de faktiske kostnadene bedre. Regjeringen foreslår å øke kommunenes rammetilskudd med 160 millioner kroner i 2015 som følge av denne endringen.

Les mer i Prop. 1S fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, programkategori 11.20 Tiltak for barn og unge.