Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Basiskompetanse i arbeidslivet og frivilligheten

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) med 15 millioner kroner i 2015. Formålet med BKA er å tilby opplæring for ansatte som har svake grunnleggende ferdigheter.

Regjeringen foreslår også å bevilge 10 millioner kroner til etablering av Basiskompetanse i frivilligheten (BKF).

BKF skal bidra til å styrke grunnleggende ferdigheter hos voksne.

I dagens BKA-program er det bedriftene som søker om tilskudd til opplæring av sine ansatte, mens frivillige organisasjoner har mulighet for å stå for selve opplæringen. Med BKF vil Regjeringen legge til rette for at de frivillige organisasjonene kan stå for både rekrutteringen av deltakere og selve opplæringen.

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 169 millioner kroner til BKA og BKF i 2015.