Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Beredskap

Regjeringen vil redusere responstiden til helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss fra to timer til en time, og foreslår å øke bevilgningen med 32,6 millioner kroner under Forsvarsdepartementets budsjett. Dette vil gi politiet raskere transportkapasitet ved tidskritiske hendelser.

Regjeringen prioriterer arbeidet med å styrke politiets nasjonale beredskap, og har i 2014 gitt Politidirektoratet (POD) i oppdrag å skisseprosjektere et nytt beredskapssenter på Alna. Parallelt med skisseprosjekteringen har det vært arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) som omhandler politiets nasjonale beredskap ved ekstraordinære hendelser og kriser, der også alternative tomtevalg for et nytt beredskapssenter vurderes. Justis- og beredskapsdepartementet mottok i august en KVU fra POD, som anbefaler et beredskapssenter på Grønmo i Oslo-området. Departementet har bedt POD foreta enkelte utbedringer av konseptvalgutredningen innen november 2014. Deretter vil det bli gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1). For å sikre rask fremdrift foreslår Regjeringen å bevilge 30 millioner kroner til planlegging og prosjektering i 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Regjeringen vil ta stilling til konseptvalg for bedring av politiets nasjonale beredskap etter at konseptvalgutredningen har vært gjennom ekstern kvalitetssikring, og bevilgningen til planlegging og prosjektering vil bli benyttet når dette er avklart.