Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bibliotek

Regjeringen foreslår å satse på utvikling av folkebibliotekene, med 48,5 millioner kroner i prosjekt- og utviklingstilskudd. Dette er en styrking på 20 millioner kroner sammenlignet med 2014. Det legges opp til at støtten gis over tippemidlene.

Dette skal bidra til å legge til rette for at folkebibliotekene kan utvikle sin funksjon som kunnskapsformidlere i en digital tid og gjøre bibliotekene bedre i stand til å formidle sitt litteratur- og kulturtilbud. Bibliotekene er den mest brukte kulturarenaen i Norge, og den offentlige tjenesten brukerne er mest tilfreds med.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet