Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bilavgifter

Regjeringen foreslår flere endringer i bilavgiftene for 2015. Samlet reduseres bilavgiftene med om lag 1,35 milliarder kroner. Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften med 35 prosent i snitt, engangsavgiften for motorsykler og snøscootere reduseres med 30 prosent i snitt, vektårsavgiften halveres, årsavgiften for campingtilhengere fjernes og veibruksavgiftene på drivstoff holdes nominelt uendret.

I Sundvolden-erklæringen er det varslet at Regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene med sikte på endringer for å stimulere til bruk av ny teknologi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg. Det tas sikte på å kunne presentere gjennomgangen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 7.4 og 7.5