Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bistandsreform

Regjeringen foreslår en reform av bistandsarbeidet.

Bistandsbudsjettet er rekordhøyt, over 32 milliarder kroner. Dette er en økning på over én milliard kroner fra 2014 og viser en historisk satsing på blant annet utdanning, helse, internasjonalt klimaarbeid, humanitær bistand og næringsliv.

Norsk utviklings- og bistandspolitikk er overmoden for reform. Vår bistand er spredt på så mye som 116 land. OECD slår fast at vi oppnår mer dersom vi konsentrerer innsatsen. På noen områder er det mulig å gjøre endringer slik at vi kan satse mer på det viktigste: at utviklingshjelpen virker og at vi oppnår konkrete resultater. Både utviklingshjelp, handelspolitikk, gode vilkår for investeringer og jobbskaping er viktig for å bidra til utvikling i de fattigste landene. Bistand alene er ikke nok.

Konsentrasjon om færre land krever mindre administrasjon og gjør det enklere å stille krav til resultater. Regjeringen foreslår å styrke innsatsen i 12 utvalgte land, hvor vi vil ha et bredt, langsiktig og fattigdomsrettet engasjement der vi inngår partnerskap som sørger for tett oppfølging.