Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Boligsosialt kompetansetilskudd

Regjeringen foreslår en bevilgning på 71,6 millioner kroner. Forslaget innebærer at tilsagnsrammen reduseres med om lag 35 millioner kroner, til 45,9 millioner kroner.

Etter flere års satsing på utvikling av den boligsosiale kompetansen er det nå behov for å dreie innsatsen fra utvikling av ny kunnskap til erfaringsoverføring. Den statlige innsatsen vil derfor trappes ned og midler omprioriteres til andre formål.