Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bostøtte – økt behovsprøving

Bostøtten er behovsprøvd, og avkortes dersom mottaker har formue ut over fribeløpene. Det er ikke rimelig at husstander med betydelig formue kan få bostøtte. Regjeringen foreslår derfor å skjerpe behovsprøvingen av bostøtten ved å redusere utbetalingene til mottakere med høy formue.

Det foreslås å øke den såkalte påslagsprosenten for formue, den andelen av nettoformuen som tillegges inntekten i beregningen av bostøtte, fra 16 til 65 prosent.