Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Regjeringen foreslår å styrke kommunenes frie inntekter over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med 300 millioner kroner i 2015 til oppfølging av rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er rettet mot personer under 67 år med stort og langvarig behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven.