Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

Bruttonasjonalinntekt (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var BNI for Norge 3 060 milliarder kroner i 2013. For 2014 anslås BNI til 3 194 milliarder kroner, og for 2015 anslås det til 3 318 milliarder kroner.

 

Statistisk sentralbyrå offentliggjør 20. november nye nasjonalregnskapstall. I den forbindelse vil byrået innarbeide nye internasjonale retningslinjer for nasjonalregnskap og annen informasjon om den økonomiske utviklingen. Endringene vil påvirke både BNP og BNI. Se omtale i Nasjonalbudsjettet kapittel 2.5.