Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

ByggNett

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med ByggNett. ByggNett er en strategi for økt elektronisk samhandling i byggsektoren og skal fremme en enklere og mer effektiv byggeprosess, større forutsigbarhet og innovasjon i byggsektoren. Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for strategien.

Se Plan- og byggesaker