Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dagpenger under arbeidsledighet

Dagpenger under arbeidsledighet har som formål å sikre midlertidig inntekt til personer som har mistet sitt arbeid, men skal samtidig være innrettet slik at de motiverer til aktiv arbeidssøking. På den måten er dagpenger ikke bare en av folketrygdens inntektssikringsordninger, men også et arbeidsmarkedspolitisk virkemiddel.

Regjeringen foreslår å avvikle ferietillegget med virkning fra 1.januar 2015. Dagpengemottakere som har mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av et kalenderår, har rett til ferietillegg. Ferietillegget tilsvarer om lag 9,5 prosent av brutto utbetalte dagpenger i løpet av foregående kalenderår.

Ferietillegget utbetales året etter opptjening, og de fleste som mottar dette tillegget er da tilbake i jobb. Ordningen er dermed en lite målrettet overføring. Ferietillegget kan også gi uheldige insentiveffekter når det gjelder overgang til arbeid.