Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Deltakerlignede selskaper

Regjeringen foreslår en rekke forenklinger i skattereglene for deltakerlignede selskaper.

Se Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 4