Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Digitalisering offentlig sektor

Regjeringen foreslår en rekke viktige satsinger som vil bidra til å nå Regjeringens mål om en mer effektiv offentlig sektor og bedre offentlige tjenester for innbyggere og næringsliv. Totalt foreslås det bevilgninger på over 550 millioner kroner til ulike IKT-tiltak spredd på flere departementer.

Se også pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet