Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Distriktspolitisk virkeområde

Som følge av EUs/ESAs revisjon av retningslinjene for regionalstøtte, har nytt virkeområde for distriktsrettet investeringsstøtte (sone III) trådt i kraft fra 1. juli 2014.

Kart over det distriktspolitiske virkeområdet finnes her.

Det distriktspolitiske virkeområdet er en geografisk avgrensing som består av to soner – sone II og III. Sone I er utenfor virkeområdet. Innenfor sone III kan midler brukes til distriktsrettet investeringsstøtte under notifiserte støtteordninger forvaltet av Innovasjon Norge.