Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Divvun

Regjeringen foreslår 5,8 millioner kroner til drift av Divvun ved Universitetet i Tromsø.

Les mer i Prop. 1 S fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet