Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Domstolene

Regjeringen foreslår å styrke bemanningen i tingrettene og lagmannsrettene med 8,5 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å bevilge 1,5 millioner kroner til tre nye utrederstillinger i Høyesterett.

Implementeringen av ny straffelov krever forberedelser på flere områder for domstolene. Regjeringen foreslår at det bevilges 4,9 millioner kroner til kompetanseheving i domstolene og tilpasninger av domstolenes saksbehandlingsløsninger i forbindelse med implementeringen av ny straffelov.

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet