Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elbiler

Stortinget har vedtatt at merverdiavgiftsfritaket for omsetning av elbiler skal utvides til å omfatte leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier. Regjeringens klare mål er å iverksette utvidelsen av fritaket, men dette kan ikke skje før det er godkjent av EFTAS overvåkingsorgan (ESA). Fritaket vil bli notifisert til ESA i høst.

Se også Bilavgifter og Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 21.5