Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Engangsavgift - motorsykler og snøscootere

Regjeringen foreslår å redusere satsene i engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med i gjennomsnitt 30 prosent reelt for 2015. Enkelte satser reduseres mer enn andre. Forslaget gir en avgiftslettelse på om lag 15 000 kroner for en gjennomsnittlig motorsykkel og om lag 7 500 kroner for en gjennomsnittlig snøscooter.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 7.4.2