Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Enøk-ordning

For å øke private husholdningers investeringer i energieffektiviseringstiltak foreslår Regjeringen å legge om og utvide Enovas eksisterende støtteordning rettet mot private husholdninger. Støtten til husholdningenes enøk-investeringer vil øke med anslagsvis 150 millioner kroner sammenlignet med utbetalt støtte i 2013. Samlet støtte blir dermed om lag 250 millioner kroner i 2015. Regjeringen tar sikte på at ordningen senere skal kunne omdannes til en fradragsordning i skattesystemet.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 3.10