Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Enova SF

I 2015 vil Enova tilføres 2,15 milliarder kroner til arbeidet med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi. Av dette er 1 418 millioner kroner bevilgninger over statsbudsjettet, en økning på 202 millioner kroner fra 2014.

Enova får i oppdrag å etablere en utvidet, rettighetsbasert tilskuddsordning for enøk-investeringer i husholdninger. Enova skal også overta arbeidet for miljøvennlig transport, som tidligere har ligget hos Transnova.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.20

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet