Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Etablerertilskudd

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til etablerertilskuddsordningen under Innovasjon Norge med 110 millioner kroner i 2015.

Etablerertilskuddsordningen skal støtte gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Tilskuddet kan brukes til å utvikle egen kompetanse, kjøpe kompetansetjenester fra andre, tilpasse produktet eller tjenesten til markedet eller som sikkerhet for å innhente mer kapital.

Les mer i Prop. 1 S fra Nærings- og fiskeridepartementet, kapittel 2421 om Innovasjon Norge