Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

F-35 kampfly

Regjeringen foreslår en midlertidig styrking av Forsvarets ramme med om lag 1 milliard kroner for å finansiere den videre anskaffelsen av F-35 kampfly med baseløsning.

Stortinget vedtok våren 2012 at Forsvarets struktur skal inneholde inntil 52 kampfly av typen F-35 Joint Strike Fighter. Anskaffelsen skal gjennomføres i perioden mellom 2015 til 2024. Stortinget har så langt gitt fullmakt til å bestille 16 fly, inkludert fire fly til treningsformål.

Kombinasjonen av F-35 og JSM vil utgjøre en betydelig styrking av den norske forsvarsevnen. 

Stortinget vedtok våren 2014 at utviklingen av JSM-missilet skulle fullføres og at missilet skal integreres på F-35.

Regjeringen foreslår at fullmakten til å bestille fly økes til 22 fly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester.